пкъэу

пкъэу

جذع، عمود، دعامة

Адыго-арабский словарь. 2014.

Поможем студентам с решением задачи

Look at other dictionaries:

  • пкъэу — (пкъэур, пкъэухэр) столб Пкъэу, пхъэхатIэ Унэм пкъэухэр хигъэуцуагъ Телеграф пкъэу …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • блыпкъ — (блыпкъыр, блыпкъхэр) плечо Iэнтэгъумрэ тэмэкъупшъхьэмрэ азыфагу пкъэу илъыр БлыпкъкIэ еIункIи, пчъэр Iуихыгъ ЛIым ыблыпкъ зэпикIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • занкIэ — (занкIэр, занкIэхэр) прямой, ая , ое къып. IонтIагъэ Чъыг занкI Пкъэу занкI …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • зэхэузыхьагъ — (зэхэузыхьэ) лъым. болел, а, о (все) ЫIэпкъ лъэпкъхэр зэхэузыхьагъэх ЗэкIэ пкъэу иIэр зэхэузыхьэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • кIэбгыкъу — (кIэбгыкъур, кIэбгыкъухэр) балка Унэшъхьэ пхъэцухэр зытет пкъэу кIыхьэу унэ кIашъом хэлъыр ары КIэбгыкъухэр тырилъхьагъэх КIэбгыкъур къызэпыкIыгъ Шхэрэм кIэбгыкъу ылъэгъурэп гущ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • кIэсэн — (кIэсэныр, кIэсэнхэр) столб, деревянная колонна, один из столбов деревянной колониады адыгской веранды Адыгэ унэмэ анэIу лъэгуцым, пэIулъашъом тет пхъэшъхьакIэм егъэIыгъэу пкъэу кIэсэнхэр акIэтыгъэх КIэсэнхэр краскэкIэ ыгъэлагъэх …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • псынэкъуаудэщай — (псынэкъуаудэщаер, псынэкъуаудэщаехэр) журавль Пкъэу тIаркъом дэлъ пхъэ кIыхьэу, онтэгъу горэ зыпышIагъэу, псынэм нахь псынкIагъоу псы къызэрырахырэр ары ПсынэкъуаудэщаемкIэ псынэм псы къырахыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • пышъукIыгъ — (пэшъукIы) лъым. 1. сгнил, а, о (край, часть) Шъугъэ пыхъукIыгъ Нашэм ынэз пышъукIыгъ Пкъэу лъапсэр пышъукIыгъ 2. намок, ла, ло Пыу цIыныкIыгъ Игъончэдж лъапэ пышъукIыгъ Ылъакъо пышъукIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”